Đang tải... Vui lòng chờ...

ƯU ĐÃI TUYỂN SINH NĂM HỌC 2015 - 2016

                              ÁP DỤNG ƯU ĐÃI TUYỂN SINH NĂM HỌC 2015 - 2016

 

Stt

Đối tượng

Nội dung

Ưu đãi

Thời gian áp dụng

1

Học sinh mới, có Voucher

Giá trị của Voucher được sử dụng ngay khi nhập học và trong suốt năm học

Sử dụng Voucher trị giá 4.000.000

Đến hết ngày 30/12/2015

Tổng chi phí phải nộp ban đầu

Trừ 1.5000.000/tổng

Cho tháng đầu tiên nhập học

Tổng chi phí hàng tháng

Trừ 250.000/tháng

sử dụng trong 10 tháng

Giảm học phí

Giảm 5%

1/9/2015 - 31/8/2016

2

Học sinh mới, không có Voucher

Tiền ghi danh

Miễn phí 100%

 

Phí phát triển trường

Giảm 50%

Đến hết ngày 30/9/2015

Giảm học phí

0%

 

3

Học sinh đang theo học

Phí phát triển trường

Giảm 50%

 

Giảm học phí

- Giảm 5% ( đối với phụ huynh có Voucher)

1/9/2015 - 31/8/2016

4

Chung cho mọi đối tượng

Chế độ cho bé thứ 2 ( là anh em ruột)

Giảm học phí

Giảm 15%

Trong suốt quá trình 2 anh em theo học
 

Phí phát triển trường ( không có Voucher)

- Giảm 80% (không có Voucher)

1/9/ 2015 - 30/9/2015

CÁCH THỨC ĐÓNG PHÍ

Đóng phí theo quý

 

Giảm thêm 5% trên tổng tiền học phí ( không tính trên các khoản phí khác)

1

Đối với trẻ 18 - 24 tháng

Giảm thêm 5% tiền học phí

 

 

2

Đối với trẻ từ 3 - 6 tuổi

Tặng 1 môn học năng khiếu

Miễn phí 2 tháng đầu

 

Đóng phí 6 tháng 1 lần

 

Giảm thêm 15% trên tổng tiền học phí ( không tính trên các khoản phí khác)

1

Đối với trẻ 18 - 24 tháng

Giảm 15%

 

 

2

Đối với trẻ từ 3 - 6 tuổi

Tặng 1 môn học năng khiếu

Miễn phí 06 tháng

 

Đóng phí theo năm

 

 

 

1

Đối với trẻ 18 - 24 tháng

Tặng 1 tháng học phí

Miễn học phí tháng thứ 13

 

2

Đối với trẻ từ 3 - 6 tuổi

Tặng 1 môn học năng khiếu

12 tháng

 

In văn bản